Stichting Heidema Medendorp Fonds


Welkom op de website van de Stichting Heidema Medendorp Fonds! Deze stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang van de bevolking van Zoutkamp, in het bijzonder de bevordering van de leefbaarheid van het dorp en de culturele activiteiten.

De Stichting Heidema Medendorp Fonds


Het dorp Zoutkamp is, door de eeuwen heen gekenmerkt, een zeer ambitieuze, hard werkende homogene gemeenschap die samen tot grootse prestaties in staat is gebleken. 
Daarbij een duidelijk accent op de visserij hetgeen Zoutkamp op bijzondere wijze op de kaart gezet heeft. Voortvloeiend uit deze traditie is in het begin van de tweede helft van de vorige eeuw het garnalen verwerkend bedrijf Heiploeg ontstaan, genoemd naar de oprichters Henderikus Heidema en Rienk van der Ploeg. Daarbij altijd actief bijgestaan door hun echtgenotes Grietje en Titia. Dit bedrijf ontwikkelde zich tot één van de grootste bedrijven op dit gebied ter wereld en is sterk verankerd in de Zoutkamper bevolking. 
De genoemde oprichters van het bedrijf hebben zich altijd sterk verbonden gevoeld met het dorp Zoutkamp. Als blijk van erkentelijkheid werd in 2013 op de Reitdiepdijk in Zoutkamp het beeld van de “garnalenpelster” onthuld, aangeboden door de families Heidema en Van der Ploeg waarbij de Lions Club Het Hogeland de realisatie verzorgde. 
Mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp overleed als laatste van de grondleggers op 9 april 2018. In haar testament heeft zij een Stichting opgericht welke ten doel heeft uitvoering te geven aan haar wens en de wens van haar echtgenoot dat de opbrengst van een belangrijk deel van haar vermogen wordt aangewend ten behoeve van het algemeen belang van de bevolking van Zoutkamp. 
Deze Stichting Heidema-Medendorp Fonds heeft statutair ten doel: 
Het dienen van het algemeen belang van de bevolking van Zoutkamp, in het bijzonder de bevordering van de leefbaarheid van het dorp en de culturele activiteiten. Uitgesloten zijn activiteiten die een commercieel doel nastreven, recreatieve activiteiten, of doelen buiten Zoutkamp. Een tweede doel is het ondersteunen van de sociaal/culturele activiteiten in de Oude Hervormde kerk in Zoutkamp. 
De Stichting streeft na jaarlijks de gerealiseerde opbrengst van het belegde kapitaal in genoemde doelen te investeren. Het ligt in de bedoeling om, na een grondige inventarisatie door het bestuur, in principe op vrij korte termijn te kunnen beginnen met realisatie van de doelstelling van de Stichting.

Testament

Op 9 april 2018 is mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp overleden. Mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp en wijlen haar echtgenoot, de heer Henderikus Heidema, woonden in Zoutkamp en waren tijdens hun leven zeer betrokken bij het dorp Zoutkamp. 

In haar testament heeft mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp de stichting opgericht en tot erfgenaam benoemd. De stichting is opgericht per de overlijdensdatum van mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp. Met het oprichten van stichting heeft mevrouw Grietje Geertruida Heidema-Medendorp uiting gegeven aan haar wens en de wens van haar echtgenoot dat (een deel van) haar vermogen wordt besteed ten behoeve van het algemeen belang van de bevolking van het dorp Zoutkamp. 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Peter Hut (voorzitter), Esther Toxopeus (secretariaat) en Roelf Greven (penningmeester). Contact secretariaat via info@heidemamedendorp.nl

Aanvragen

Stuur een aanvraag met uitgewerkt plan naar de Stichting Heidema Medendorp Fonds. Dit kan per mail naar info@heidemamedendorp.nl of per post naar Bakkersplein 4, 9974 RK Zoutkamp.

 

Boegbeeld

De stichting Heidema Medendorp Fonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van dit monument op de dijk in Zoutkamp. Een monument ter nagedachtenis aan de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Boegbeeld is gemaakt door Gert Sennema. Meer informatie over het boegbeeld is te vinden op www.visserijmuseum.com/boegbeeld

De pelster

Het beeld van de pelster staat in het dijkgat aan de Havenstraat. De maker van het beeld is Gosse Dam. Als blijk van erkentelijkheid werd in 2013 het beeld van de “garnalenpelster” onthuld, aangeboden door de families Heidema en Van der Ploeg waarbij de Lions Club Het Hogeland de realisatie verzorgde.